Prisen afhænger selvfølgelig af hvilken cykel, hvilket tilbehør og ydelser du vælger, samt hvilken marginalafgift du har. Unikke værdiskabende ydelser og skattemæssige effekter gør i alle tilfælde Personalecyklussers tilbud meget fordelagtige for dig som medarbejder.

Skridtett il en bedre arbejdsgiver

For arbejdsgiveren kan det være helt omkostningsneutralt at tilbyde sine medarbejdere et personalegode. Vi hos Personalecykler giver dig et løngrundlag.

Hvordan personalecykel via bruttolønstræk fungerer

En personalecykel er, som navnet antyder, et skattepligtigt gode, som arbejdsgiverne kan stille til rådighed. Medarbejderen beskattes af godet.

Arbejdsgiveren vælger, om tilbuddet skal være omkostningsneutralt, eller om man ønsker at subdiere til tilbuddet.
Ved lønændring (bruttolønstræk) vil udgiften for medarbejderen være lavere, end hvis man selv havde købt sin cykel.