1
Kontakt os

Aftale indgås mellem virksomheden og Personalecykler.

2
Bestillingsportal

Virksomhedens ansatte bestiller og afhenter sine personalecykler.  Samtidig med bestilling af cykel indgår den ansatte en tillægsaftale til ansættelseskontrakten med sin arbejdsgiver.

3
Lønfiler

Personalecykler leverer filer til virksomheden med info om bruttolønstræk og beskatning, som virksomheden skal bruge til opdatering af lønsystem.

Ønsker din virksomhed at tage stilling til bæredygtighed og sundhed? Giv dit personale et tilbud som faktisk kan gøre en forskel.

Med personalecykler kan du som arbejdsgiver give dine medarbejdere et klimavenligt transportmiddel der samtidig er et aktivitets- og motionsredskab som bidrager positivt til sundhed og miljø.

Enhver arbejdsgiver, lille som stor virksomhed med mange ansatte, kan tilbyde cykler fra Personalecykler til deres ansatte. Dine medarbejdere takker ja til det fordelagtige tilbud mod et træk i bruttolønnen. Som arbejdsgiver kan du vælge at yde tilskud til omkostningen og derved gøre tilbuddet endnu mere attraktivt for dine medarbejdere.

Vi hjælper dig med at få en velfungerende løsning.

 • Bidrag til en styrket folkesundhed og reduceret klimabelatning.
 • Et fantastisk tilbud til medarbejderne gennem fradrag i bruttolønnen.
 • Ingen ekstra omkostninger for virksomheden.
 • Styrk din miljøprofil og bliv en mere attraktiv arbejdsgiver.
 • Personalige service – vi håndterer størstedelen af administrationen!
 • Hvis 1% af bilkørsel i Sverige konverteres til cykler, vil benzinforbruget falde med 55 mio. liter om året – hvilket svarer til en reduceret kuldioxidudledning på godt 22.300 tons. Hvis miljømålene skal nås, skal flere ændre deres transportvaner.
 • Cyklen er det mest energirigtige transportmiddel der findes.
 • Det er en smidig og ofte også den hurtigste måde at komme rundt i byer på.
 • At erstatte andre transportmidler med cykling kan give gode besparelser økonomisk for den enkelte, virksomheden og for samfundet.
 • Cykling giver dig øget præstations- og koncentrationsevne.
 • Cykling reducerer sygefravær og forlænger levetiden.
 • Risikoen for at bliver ramt af f.eks. type 2 diabetes, hjerte-kar-sygdomme er mindre hos mennesker som cykler.
 • Det faktisk vildt sjovt at cykle!

Ofte stillede spørgsmål og svar

Hvordan tilbyder jeg som arbejdsgiver personalecykler til mine ansatte?

For at kunne tilbyde personalecykler, skal du som arbejdsgiver indgå en aftale med os hos Personalecykler. Denne aftale giver dig og dine medarbejdere mulighed for at bestille en personalecykel hos en af ​​vores leverandører. Vil du gerne indgå en aftale? Kontakt os gerne via formularen på hjemmesiden eller via e-mail.

Hvad koster det os som arbejdsgivere?

At tilbyde personalecykler til medarbejderne medfører som udgangspunkt ingen ekstra omkostninger for arbejdsgiveren. Mange arbejdsgivere vælger imidlertid at bidrage økonomisk og derved støtte tilbuddet for yderligere at stimulere medarbejderne til at tage cyklen. Bidraget er en investering i sundere og mere produktivt personale. Tilbuddet er også med til at tiltrække og fastholde medarbejdere.

Hvad indebærer det at tilbyde medarbejderne en personalecykel?

Medarbejderne får tilbudt et meget aktuelt og værdsat gode, samtidig med at arbejdsgiverne tager stilling til bæredygtighed og sundhed. Mange virksomheder søger med lys og lygte efter konkrete værktøjer til fremme deres arbejde for bæredygtighed – dette er sådan et!

Hvordan foregår selve bestillingen?

Medarbejderen bestiller selv cyklen via vores portal. Når cyklen bestilles, giver vi dig information om alle fradrag der skal håndteres overfor medarbejderen. Når aftalerne påbegyndes, faktureres du månedligt i hele aftaleperioden.

Bliver der meget administration for os som arbejdsgivere?

Nej, ordningen indebærer meget lidt administration da vi hos Personalecykler varetager hovedparten.